Εδώ μπορείτε να γνωρίσετε τους ανθρώπους των Μικρών Ιστοριών, όλους εμάς δηλαδή που συντονίζουμε το πρόγραμμα, πραγματοποιούμε τις δράσεις, μεριμνούμε για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών και φροντίζουμε τον χώρο του παιδικού σταθμού!