Στις Μικρές Ιστορίες δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία γονιών και παιδαγωγών. Οι γονείς είναι φίλοι και συνεργάτες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους παιδαγωγούς για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του παιδιού τους.

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι γονείς συναντούν τους παιδαγωγούς ατομικά σε προκαθορισμένα ραντεβού για να συζητήσουν μαζί θέματα που αφορούν το ίδιο το παιδί και τις ημερήσιες δράσεις, την συναισθηματική του ανάπτυξη και την κοινωνικοποίησή του, ενώ πραγματοποιούνται και ομαδικές συναντήσεις γονιών καιπαιδαγωγών και των δυο τμημάτων μαζί, με στόχο την παρουσίαση ιδιαίτερων δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στις Μικρές Ιστορίες, τη συζήτηση προγραμματισμένων δράσεων,εκδρομών κ.λ.π

Oι γονείς κάθε τμήματος, μέσα στη χρονιά, οργανώνουν και πραγματοποιούν δράσεις μέσα στη τάξη εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν συννενόησης με τις παιδαγωγούς.

Οι δράσεις μπορεί να αφορούν ένα εικαστικό δρώμενο ή ένα εργαστήρι κατασκευών, μαγειρική, γνωριμία των παιδιών με το επάγγελμά τους, εργαστήρι χορού ή ό,τι φανταστεί ο κάθε γονιός!

Είναι πολύ σημαντικό τόσο για εμάς όσο και για τα παιδιά να υπάρχει σύνδεση μεταξύ σπιτιού και σχολείου. Κάθε παιδί νιώθει περήφανο όταν οι δικοί του γονείς έχουν την ευκαιρία να περάσουν κάποιες ώρες της ημέρας μαζί του και η παιδαγωγική μας ομάδα αναζητά τη συνεργασία των γονιών για ανάλογες δράσεις.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς σχεδιάζονται επίσης και ημερήσιες δράσεις σε δάση ή πάρκα της περιοχής, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία οι γονείς να βρεθούν μεταξύ τους, να φάνε και να παίξουν μαζί με τα παιδιά τους. Αυτό βοηθάει πολύ κάθε παιδί ξεχωριστά, μιας και ενισχύει την κοινωνικοποίησή του τόσο μέσα όσο και έξω από το περιβάλλον του σχολείου.

Μέσα στη χρονιά, οργανώνονται επίσης και ενημερωτικές ομιλίες για τους γονείς των παιδιών των Μικρών Ιστοριών αλλά και για άλλους γονείς που επιθυμούν να ενημερώνονται για θέματα σχετικά με την ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού τους.