Η τέχνη έχει τη δύναμη να μας ανοίγει παράθυρα στον κόσμο. Oldenburg Cloe, γλύπτης

Στις Μικρές Ιστορίες το θεατρικό παιχνίδι και οι τεχνικές του είναι το μέσο για την επεξεργασία όλων των θεματικών που επεξεργάζονται οι ομάδες μας.

Γιατί όμως εμείς εδώ στις Μικρές Ιστορίες δίνουμε τόση σημασία στο θεατρικό παιχνίδι; Τι είναι αυτό που προσφέρει στα παιδιά;

Το θεατρικό παιχνίδι δανείζεται από το θέατρο πολλά στοιχεία και τεχνικές όπως το παιχνίδι ρόλων, τους αυτοσχεδιασμούς, τη μεταμόρφωση, την παντομίμα, τη δραματοποίηση όμως διαφέρει απ’ αυτό κυρίως στο ότι στόχος του δεν είναι σε καμία περίπτωση να οδηγήσει στην παράσταση. Σημασία δεν έχει το τελικόαποτέλεσμα αλλά η δημιουργική διαδικασία.

Το θεατρικό παιχνίδι συμπεριλαμβάνει δυο πολύ βασικά στοιχεία που χρειάζονται για την ανάπτυξη των παιδιών. Πρώτο στοιχείο είναι το παιχνίδι και η χαρά που προσφέρει σε αυτούς που συμμετέχουν. Στις Μικρές Ιστορίες το παιχνίδι είναι το μέσο που πιστεύουμε ότι οδηγεί στη μάθηση των παιδιών και συμβάλει στηανάπτυξή τους.

Δεύτερο στοιχείο, το θέατρο και κατά συνέπεια η έκφραση. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τα παιδιά εκφράζονταιχωρίς περιορισμούς με το σώμα τους και την κίνηση, χωρίς να έχουν την αίσθηση, αφού πρόκειται για παιχνίδι, ότι η έκφραση αυτή τους επιβάλλεται για κάποιο λόγο.

Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένας τρόπος να επικοινωνούμε μέσα από τα συναισθήματά μας, χωρίς να υπάρχει σωστό και λάθος. Στο θεατρικό παιχνίδι το παιδί έχει την δυνατότητα να διαφοροποιεί τη συμπεριφορά του, να μεταμορφώνεται,να αυτοσχεδιάζει και να εξελίσσεται.

Κάθε παιδί που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, μαθαίνει να κοινωνικοποιείται και να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, να θέτει κανόνες και όρια, και να καταλαμβάνει τη δική του θέση μέσα στην ομάδα.

Σημαντική προσφορά του θεατρικού παιχνιδιού και των τεχνικών του είναι η ανάπτυξη της φαντασίας και τηςσυμβολικής σκέψης. Μέσα από τα παιχνίδια ρόλων μπορώ να μεταμορφωθώ σε οτιδήποτε επιθυμώ, να δημιουργήσω ιστορίες, να αποτυπώσω εικαστικά τις δράσεις μου και να βιώσω τη μάθηση.

Το θεατρικό παιχνίδι, λοιπόν, είναι μια διαδικασία που προάγει τη βιωματική προσέγγιση των θεματικών που επεξεργαζόμαστε και εμείς εδώ στις Μικρές Ιστορίες εφαρμόζουμε τις τεχνικές του σε όλες μας τις δράσεις.