Για την εγγραφή ενός παιδιού στις Μικρές Ιστορίες χρειάζεται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με τα στοιχεία του παιδιού και της οικογένειάς του, την αναφορά του προσώπου που θα παραλαμβάνει το παιδί, τυχόν αλλεργίες και ιατρικά προβλήματα κλπ. Επιπρόσθετα, οι γονείς πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης καθώς και φωτοτυπία με τα εμβόλια του παιδιού, ενώ απαραίτητη είναι και η ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο.

Για την εγγραφή οι γονείς καταβάλλουν στην τράπεζα το ποσό της εγγραφής και την πρώτη δόση του έτους.