Οι Μικρές Ιστορίες, μια ομάδα παιδαγωγών με κοινούς στόχους και εκπαιδευτική προσέγγιση, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2011. Η ιδέα για μια εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης στην προσχολική αγωγή που έχει ως κύριο άξονα το παιδί και την οικογένειά του μας οδήγησε στη δημιουργία ενός χώρου που θα καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες των παιδιών και θα στοχεύει στην ολιστική βιωματική εκπαίδευση.
Ακολουθώντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, εμπνευσμένοι από τη φιλοσοφία των σχολείων του Reggio Emilia της Ιταλίας, στις Μικρές Ιστορίες το παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας. Προωθούμε καθημερινά την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, την ισοτιμία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, τη διαφορετικότητα και τη δημοκρατία, με στόχο να δώσουμε στα παιδιά, από τόσο μικρή ηλικία, τα εφόδια για να ξεκινήσουν το μακρύ ταξίδι στο χώρο της εκπαίδευσης.
Στις Μικρές Ιστορίες, το παιχνίδι μας οδηγεί στη γνώση.
Εμείς λοιπόν εδώ.. παίζουμε και θα χαρούμε πολύ αν παίξουμε μαζί αυτή την χρονιά!
 
Νάντια Κούτσικου
Ζωή Τραντσίδου